Thư Của Thánh Phaolô Gửi Các Người Sống Đời Thánh Hiến

(daminhvn.net) 22/05/2015

LTS: Nếu như đã có những bộ sưu tập các văn kiện của Tòa Thánh về đời tu, thì cũng có người cất công để thâu thập những lời của Thánh Phaolô viết cho những người sống đời thánh hiến. Như thường lệ, những bức thư, ngoài lời chào thăm và kết thúc, thì nội dung Thánh Phaolô nói đến gồm hai phần chính: 1/ Giáo thuyết. 2/ Khuyên nhủ. Dưới đây là bản thâu thập những lời Thánh Phaolô viết cho "đối tượng này":

***

Lời chào thăm

 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, mến gửi tất cả các tu sĩ nam nữ trên khắp địa cầu, , những người đã được hiến thánh trong Đức Ki-tô Giê-su, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giê-su Ki-tô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh chị em ân sủng và bình an (1Cr 1,1-2).

Lời mở đầu

Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh chị em. Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh chị em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh chị em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin chắc rằng : Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm. Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh chị em, đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh chị em trong lòng tôi. Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng, anh chị em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quý anh chị em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh chị em ngày thêm dồi dào, khiến anh chị em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh chị em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Ki-tô quang lâm. Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là sống một đời công chính nhờ Đức Giê-su Ki-tô, để tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa (Pl 1,3-11).

Phần giáo thuyết

Ơn kêu gọi

Thưa anh chị em, anh chị em thử nghĩ lại xem : khi anh chị em được Chúa kêu gọi, thì trong anh chị em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh chị em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh chị em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh chị em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh chị em, hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa (1Cr 1,26-31).

Thần khí – tình yêu của Thiên Chúa và đời sống chúng ta

Vậy, một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nên Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay ; chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế ; chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng : ai gặp gian truân thì quen chịu đựng ; ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên ; ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy. Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. (...) Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta... Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hoà giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy (Rm 5,1-10).

Anh chị em được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh chị em. ... Nếu Đức Ki-tô ở trong anh chị em, thì dầu thân xác anh chị em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh chị em được sống, vì anh chị em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh chị em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Vậy thưa anh chị em, ... nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống. Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : "Áp-ba ! Cha ơi !" Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa (Rm 8,9-16).

Tôi xin nói với anh chị em là hãy sống theo Thần Khí ...  Nếu anh em để cho Thần Khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa. Hoa quả của Thần Khí là : bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tỵ nhau (Gl 5,16-26).

Thật vậy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa ; vì Đức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết (Rm 14,7-9).

Thân mình và Thân Thể

Thưa anh chị em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh chị em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa : cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (Rm 12,1-3).

Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng, thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể trong Đức Ki-tô, mỗi người liên đới với những người khác như những bộ phận của một thân thể. 6 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Được ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm (Rm 12,4-8).

Perfecta libertas: tự do hoàn hảo!

Vì biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.... Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích (Gl 2,16-21).

Thật vậy, nhờ đức tin, tất cả anh chị em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô. 27 Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô, đều mặc lấy Đức Ki-tô. Không còn chuyện phân biệt người Âu hay người Á, người Mỹ hay người Phi; bề trên hay bề dưới; đàn ông hay đàn bà ; nhưng tất cả anh chị em chỉ là một trong Đức Ki-tô. Mà nếu anh em thuộc về Đức Ki-tô, thì anh em là dòng dõi ông Áp-ra-ham, những người thừa kế theo lời hứa (Gl 3,24-29).

Chính để chúng ta được tự do mà Đức Ki-tô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa (Gl 5,1). Quả thế, thưa anh chị em, anh chị em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình (Gl 5,13-14)

Perfecta caritas: bác ái trọn hảo!

Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh chị em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành ; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình ; 11 nhiệt thành, không trễ nải ; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.

Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa : vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh chị em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì có thể làm được, để sống hoà thuận với mọi người...Kẻ thù có đói, hãy cho nó ăn ; có khát, hãy cho nó uống. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,9-21).

Sứ vụ

Bởi vậy, anh chị em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng : trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích (1Cr 15,58). Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường. Hãy làm mọi sự vì đức ái (1Cr 16,13-14).

Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi ? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi (1Cr 9,16-18).

Chỉ có một điều là anh chị em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Ki-tô. Như thế, dù tôi có đến thăm anh chị em hay vắng mặt đi nữa, tôi vẫn muốn được nghe người ta nói về anh em là anh chị em luôn đứng vững, cùng chung một tinh thần, một lòng một dạ cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà Tin Mừng mang lại cho anh chị em. Về bất cứ điều gì, đừng sợ những kẻ chống đối anh em : đó là dấu chỉ cho thấy họ sẽ bị hư vong, còn đối với anh em, thì lại là dấu chỉ ơn cứu độ. Điều ấy là ân huệ Thiên Chúa ban. Quả thế, nhờ Đức Ki-tô, anh chị em đã được phúc chẳng những là tin vào Người, mà còn được chịu đau khổ vì Người. Nhờ vậy, anh chị em được tham dự cùng một cuộc chiến mà anh chị em đã thấy tôi phải đương đầu trước kia, và nay anh chị em nghe biết là tôi vẫn còn tiếp tục (Pl 1, 27-30).

Thế nhưng làm sao họ kêu cầu Đấng họ không tin ? Làm sao họ tin Đấng họ không được nghe ? Làm sao mà nghe, nếu không có ai rao giảng ? Làm sao mà rao giảng, nếu không được sai đi ? Như có lời chép : Đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng ! Nhưng không phải mọi người đều đã vâng theo Tin Mừng ; chính ngôn sứ I-sai-a đã nói : Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng ? Ấy vậy, có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Ki-tô.

Nhưng tôi xin hỏi : Phải chăng họ đã không được nghe giảng ? Có chứ ! Tiếng các ngài đã dội khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển (Rm 10,14-18).

Phần khuyên nhủ

Thưa anh chị em, anh chị em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh chị em cũng đang sống như thế ; vậy nhân danh Chúa Giê-su, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh chị em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. Hẳn anh chị em rõ chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giê-su mà ra những chỉ thị nào cho anh em (1Tx 4,1-2).

Khiết tịnh

Ý muốn của Thiên Chúa là anh chị em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm, mỗi người hãy giữ gìn thân thể trong thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. Về điểm này, đừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh chị em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh chị em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa ; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người (1Tx 4,3-8).

Vâng phục

Thưa anh chị em, chúng tôi xin anh chị em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh chị em, để lãnh đạo anh chị em nhân danh Chúa và khuyên bảo anh chị em. Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy, vì công việc họ làm. Hãy sống hoà thuận với nhau (1Tx 5,12-13). Người được học Lời Chúa, hãy chia sẻ mọi của cải với người dạy dỗ mình (Gl 6,6).

Sửa bảo huynh đệ

Thưa anh chị em, chúng tôi khuyên nhủ anh chị em : hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người. Hãy coi chừng : đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người (1Tx 5,14-15). Nếu có ai vướng mắc tội nào, thì anh chị em, những người được Thần Khí thúc đẩy, hãy lấy tinh thần hiền hoà mà sửa dạy người ấy ; phải tự đề phòng kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Anh chị em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh chị em chu toàn luật Đức Ki-tô (Gl 6,1-3).

Hân hoan và tốt lành

Anh chị em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại : vui lên anh chị em ! Sao cho mọi người thấy anh chị em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh chị em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa là bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh chị em được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su (Pl 4,4-7). Anh em hãy vui mừng luôn mãi (1Tx 5,16). Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng (Gl 6,9).

Biện phân

Anh chị em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa (1Tx 5,19-22).

Tỉnh thức

Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã. Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh chị em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh chị em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh chị em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh chị em có sức chịu đựng (1Cr 10,12-13).

Trung tín với giao ước

Vì thế, anh chị em thân mến, hãy xa lánh việc thờ ngẫu tượng... Anh chị em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh chị em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được. Hay là ta muốn làm cho Chúa phải ghen tương ? Chẳng lẽ ta mạnh sức hơn Người ? (1Cr 10,14.21-22).

Thánh Thể

Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa (1Cr 11,26-27).

Những lời cầu chúc cuối thư

Xin Chúa cho tình thương của anh chị em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy (1Tx 3,12).

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó (1Tx 5,23-24).

Kết luận

Thưa anh chị em, xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. Tất cả anh chị em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. Nhân danh Chúa, tôi yêu cầu đọc thư này cho tất cả các anh chị em. Chúc anh chị em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta (1Tx 5,25-28).

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. chuyển ngữ

Nguồn: Cristo Rey Paredes www.xtorey.es  

-------------

Chi chú: Bản dịch Kinh Thánh tiếng việt do nhóm Phụng Vụ Giờ Kinh thực hiện

 


Năm Đời Sống Thánh Hiến