TƯ TƯỞNG MỖI NGÀY

Năm Linh Mục

Thượng Tuần Tháng 12/2009

Từ 1 đến 10 Tháng 12/2009

 

Ngày 01/12/2009: Da dạng, nhưng không có bất bình đẳng

 

Vì vậy Dân được Thiên Chúa chọn là một dân tộc... có chung đặc ân làm nghĩa tử, cùng ơn gọi trở nên hoàn thiện; có chung một ơn cứu rỗi, một niềm hy vọng và lòng bác ái không phân chia. Thế nên trong Chúa Kitô và trong Giáo Hội sẽ không có bất bình đẳng... Và nếu theo thánh ý Chúa Kitô, một số người được tuyển chọn làm người giảng dậy, làm mục tử hay thừa tác viên phân phát các nhiệm tích thay cho người khác, nhưng chung qui mọi người đều cùng nhau san sẻ sự bình đẳng đích thực về nhân phẩm cũng như các sinh hoạt chung dành cho các tín hữu kết thành Nhiệm Thể Chúa Kitô... Thế nên từ sắc thái đa dạng, tất cả đều là nhân chứng cho sự hiệp nhất kỳ diệu trong Nhiệm Thể Chúa Kitô..., ngõ hầu giới răn mới về đức ái đươc tuân giữ cùng với nhau. Thánh Augustinô đã diễn tả ý tưởng này một cách rất tài tình như sau: “Trọng trách của tôi đối với anh chị em làm cho tôi lo sợ; điều mà tôi có cùng với anh chị em mang lại niềm an ủi cho tôi. Đối vói anh chị em, tôi là giám mục, nhưng cùng vói anh chị em tôi là người Kitô hữu. Vai trò giám mục là bổn phận, vai trò Kitô hữu là ơn sủng. Bổn phận có thể gây hiểm nguy cho tôi. Còn ân sủng mang lại ơn cứu độ cho tôi.

 

Thánh Công Đồng Vatican II

Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân

(Lumen Gentium 7)

 

Ngày 02/12/2009: Nếp Sống Linh Mục, Đồng Trinh, Đôi Bạn

 

Linh Mục, Đồng Trinh, và Kết Hôn là ba bậc sống như ba cạnh của tam giác cân đối: hai bậc đầu trong ba đều hướng thẳng về Thiên Quốc để hội tụ và gặp nhau trước nhan Chúa, bậc còn lại tiếp nối sự sống nơi dương thế đồng thời tạo thêm nhiều linh mục và người trong bậc đồng trinh nữa để rồi nhờ họ mà tiếp xúc với Thiên Quốc. Hai bậc đầu mang ơn thánh từ Thiên Chúa xuống, còn bậc thứ ba chuyển ơn thánh hội nhập vào nhân loại, đồng thời hỗ trợ cho nhau thu góp những lòi kinh nguyện dâng lên từ hai bậc kia do mình sinh thành để hướng lên trời. Đây thực sự là sự tam hợp giao hòa thần linh với nhân thế cũng như nhân thế với thần linh. Tình yêu triển nở giữa cả ba bậc sống, tuy là ba nhưng thực sự qui về một nếp sống mà thôi: cả ba hợp lại như chiếc cầu treo Thiên Chúa sử dụng hầu thực thi mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Con. Tại trung tâm của điểm tam hợp này chính là Mẹ Maria, Thánh Nữ Đồng Trinh Tân Nương, là chính Thánh Mẫu của Chúa Kitô Tư Tế Thượng Phẩm Đời Đời,

 

Igino Giordani

Diary of Fire

 Neww City London 1981, trang 63

 

Ngày 03/12/2009: Phó tế - Dấu chứng của Đức Kitô người phục vụ

 

Các phó tế được thánh hiến và được sai đi phục vụ cho sinh hoạt hiệp thông Giáo Hội dưới sự hướng dẫn của các giám mục và linh mục. Cũng giống như dân Chúa là đối tượng mình dâng hiến, các phó tế tìm thấy điểm nương tựa bền vững và bản sắc đích thực của mình trong việc trung thành với Tin Mừng, đồng thời họ là tấm gương phản ảnh các dấu chỉ của thời đại. Họ sống và thực thi sứ mạng của mình trong nhiều phương thức khác nhau nhưng luôn thích ứng với bối cảnh cụ thể của lịch sử mà họ đang phục vụ. Chính nhờ vào thái độ sẵn sàng này mà họ được mời gọi biểu hiện hình ảnh Chúa Giêsu trong vai trò người phục vụ với sự nâng đỡ đặc biệt của ơn thánh. Như thế họ chính là người nhắc cho các giám mục cũng như các linh mục luôn nhớ đến chức năng linh mục, đồng thời qua việc phục vụ Lời Chúa, các bí tích, và làm chứng nhân cho đức ái, họ làm sống động lại chúc vụ phó tế, một ơn gọi dành cho các môn đệ của Đức Kitô, và là một phần căn bản của sinh hoạt phụng vụ thiêng liêng trong Giáo Hội.

Hội Đồng Giám Mục Ý

 

Ngày 04/12/2009: rồi sẽ đươc hàng trăm nhà, hằng trăm anh chị em

 

Người thanh niên ấy: “Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh mà cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên Trời, Rồi hãy đến đây theo tôi!” Nghe đến dây, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc ấy ông Phêrô lên tiếng thưa Ngài: “Thưa Thày! Còn chúng con thì sao! Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thày. Vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu đáp: “Thày bảo thật cùng chúng con! Khi mọi người được tái sinh, và Con Người ngự trên ngai vinh hiển, thì chúng con cũng đươc ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Hễ ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, cùng con cái mình vì danh Thày, người đó sẽ nhận lại gấp trăm, và đươc thừa hưởng gia nghiệp là sự sống đời đời.”

 

Mt 19: 22-23;27-29

 

Ngày 05/12/2009: sống theo gương mẫu của Giáo Hội thời sơ khai

 

Vậy, các linh mục hãy tỏ lòng biết ơn về mọi hồng ân Cha trên Trời đoái ban cho mình mà sống đời chính trực, và theo ánh sáng đức tin các ngài cũng nên nhận biết rằng mọi hồng ân đến với mình để giúp các ngài biết sử dụng đúng đắn của cải sao cho phù hợp với thánh ý Chúa... Có như thế các ngài mới không kiếm cách làm giầu cho gia đình dựa vào chức vụ trong Giáo Hội cùng các lợi nhuận của chức vụ đó đem lại. Hơn nữa, các linh mục đươc mời gọi sống nếp sống khó nghèo, có như thế các ngài mới nên giống Chúa Kitô và dễ dàng hăng say dấn thân trong chức vụ thánh. Thật vậy, dù giàu có, Chúa Kitô đã trở nên nghèo hèn vì chúng ta để nhờ sự nghèo khó của Người mà chúng ta trở nên giàu có. Cũng thế, chính các Tông Ðồ đã làm gương mà chứng minh rằng: đã lãnh nhận ơn cách nhưng không thì cũng phải ban phát cách nhưng không, và các ngài đã biết sống khi được sung túc cũng như khi phải túng thiếu. Việc sử dụng chung một số tiện nghi, cũng giống như việc sở hữu chung tài sản trong lịch sử của Giáo Hội sơ khai sẽ đem lại nhiều phương tiện hưu ích cho sinh hoạt bác ái thể hiện qua các chương trình mục vụ.

 

Công Đồng Chung Vatican II

Presbyterorum ordinis 17

 

Ngày 06/12/2009: Cùng nhau chia sẻ của cải vật chất

 

Việc xác tín căn bản về sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân dẫn đến việc hiệp thông (chia sẻ) giữa người với người cũng dẫn đưa một cách hợp lý tới việc san sẻ với nhau của cải vật chất. Việc thông hưởng của cải, một hiện tượng mới mẻ và mang sắc thái xã hội quan trọng diễn ra trong cộng đồng Kitô hữu thuở ban đầu không thể coi đó như là một điều tùy nghi chọn lựa...nhưng đó chính là điều chứng minh đầy xác tín.. của sự hưởng ứng cá nhân tử hiến dâng cho Thiên Chúa, và qua đó biểu hiện tình thương yêu tha nhân của chúng ta. Đây cũng là một phương thức chịu mất đi để đi vào hiện hữu: là cách tự giải thoát bản thân khỏi các ngẫu tượng ma quỉ và tiến tới hiệp thông. Mỗi khi người anh chị em láng giềng chúng ta túng thiếu và nếu chúng ta có của mà không giúp đỡ thì nói theo các Thánh Giáo Phụ chúng ta là kẻ sát nhân, Thực ra giúp cho người túng thiếu là trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Ngài.

IVgino

 

Giordani

Silvano Cola Scritti e testimonianze

Gen’s, Grottaferrata 2007, p. 66

 

Ngày 07/12/2009: Phụng sự cả gia đình nhân loại

 

Trong hoàn cảnh này, lời kêu gọi của Chúa Giêsu muốn nói lên việc từ bỏ gia đình tự nhiên là điều kiện để dấn thân vào một nếp sống gia đình siêu nhiên mới. Chúa Giêsu không ngăn cấm chúng ta yêu mến cha mẹ chúng ta (một nét chấm hay dấu phây cũng không thể bỏ qua) mà đơn thuần chỉ muốn nói rằng chúng ta cần từ bỏ gia đình để dấn thân đi truyền bá mở mang Nước Thiên Chúa. Thiết tưởng đây là chỗ mà chúng ta có thể thấy sự liên đới giữa đời sống linh mục và nếp sống độc thân, bởi vì việc từ bỏ một gia đình cụ thể là điều hàm chứa trong lời mời gọi bước theo Chúa Giêsu để mưu ích cho cả gia đình nhân loại. Theo ý hướng này, sống độc thân không phải là cuộc từ bỏ. Nó sẽ mang ý nghĩa tiêu cực nào đó một khi chúng ta không chứng tỏ một cách rõ ràng được rằng người theo ơn gọi đã được biến thành “người cha của mọi người có lòng tin” trong Chúa Giêsu, để rồi dẫn đưa gia đình nhân loại tiến tới sống trong tình anh chị em vói nhau.

 

Pasquale Foresi

Problematica d’oggi nella Chiesa

Città nuova, Roma 1970, pp. 95-96

 

Ngày 08/12/2009: Mẹ Maria là Bông Hoa Nhân Loại

 

Mọi bông hoa nhân loại đều xuất hiện nơi Mẹ Maria. Mẹ Maria là bông hoa của nhân loại. Mẹ là đấng vô nhiễm, bông hoa vô tỳ ố, mọc lên giữa những người vương mắc tội lỗi, Nhân loại tội lỗi nở hoa nơi Mẹ Maria, và tất cả các bông hoa đều tươi đep. Chẳng hạn như một bông hoa mầu đỏ nẩy sinh được là nương vào một cây xanh nhỏ bé cùng với tiếp nối của thân cây là phần gốc rễ phủ lấp dưới đất cát nhơ bẩn, nhờ đó mà đóa hoa mới nẩy trồi xinh tươi. Cũng vậy Mẹ Maria nhờ vào các người tội lỗi như chúng ta là những tác nhân kêu nài Thiên Chúa hướng đến Mẹ Maria. Do đó chúng ta mắc nợ Me Maria món nợ lớn lao đó là ơn cứu chuộc. Me Maria mắc nợ chúng ta về sự hiện hữu. Mẹ mỹ miều biết bao! Mẹ là thụ tạo trong muôn lòai hoa, và thụ tạo ấy trở nên kiều diễm. Me là hiện thân của mọi loài hoa thụ tạo, như các lá phủ thân cây. Từ trên Trời cao, Thiên Chúa đem lòng quí mến bông hoa nổi bật trong muôn loài hoa này. Ngài đã ban cho Mẹ là bông hoa trinh tuyền đươc thụ phấn qua quyền phép Chúa Thánh Linh, nhờ vậy Mẹ đã cưu mang cho trời và đất một thứ hoa trái tuyệt hảo nhất trong các loài hoa trái: đó là Chúa Giêsu.

 

Chiara Lubich

Mary, The Transparency of God

New City London 2003, pp. 89-90

 

Ngày 09/12/2009: Vấn đề liên quan đến lòng tin tưởng

 

Ngày nay hơn bao giờ hết, lòng tín nhiệm thiên chức linh mục luôn tùy thuộc vào nếp sống cá nhân các ngài, có ăn rễ sâu vào tinh thần hiệp nhất một cách sống động hay không, trong một nếp sống mà trong đó sinh hoạt mục vụ các ngài phải cùng đạt đến vai trò chứng nhân chung cho sư hiện diện của chính Chúa là vị tư tế duy nhất. Nếu linh mục trở thành một nhà chuyên môn, thì cũng phải là người chuyên môn trong phạm vi hiệp thông và trong hiệp nhất. Thế nhưng một linh mục nếu sống lẻ loi thì không thế nào đạt đến mức độ phục vụ cho hiệp nhất hay trong công cuộc hiệp nhất. Chỉ khi nào nếp sống của ngài bén rễ sâu trong tình hiệp nhất với vị giám mục của ngài cũng như hiệp nhất vói linh mục đoàn thì ngài mới cảm nghiệm đươc rằng chính Chúa là Đức Giêsu đang nói và hoạt động chứ không phải là ngài hoạt động.

 

Klaus Hemmerle

Il sacerdote oggi

Gen’s 12 (1982/6) p. 12

 

Ngày 09/12/2009: Hiệp nhất với mọi người

 

1) Các vị tiên tri, tông đồ và các thánh tử đạo rất cần đến ơn Chúa giúp sức để sống và phụng sự cho hiệp nhất cũng như yêu mến đời sống hiệp nhất. Như vậy, ngay tại môi trường chúng ta sống và hoạt động, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta biết: a) Cần phải nói gì, hay không nên làm gì để khỏi tạo nên cảnh chia rẽ, hoặc gây ra những âm mưu phản loạn, ngờ vực, lãnh đạm. b) Tỉnh thức và đề phòng đừng để cho cha của ma quỉ cùng các tay sai nó thường hay đội lốt những người đạo đức hiền lành để lôi cuốn chúng ta. c) Vui vẻ giàn xếp các cuộc tranh cãi, cổ võ sự hòa hợp, giúp mọi người nhìn ra mặt phải của vấn đề, và mở đường cho việc đối thoại. 2) Để được trọn vẹn, lòng khát khao hiệp nhất phải lan rộng tới mọi tâm hồn thuộc các thời đại, đến mọi nơi mọi chốn, mọi mầu da sắc tộc, gồm các xu hướng chính trị xã hội, cùng các niềm tin khác nhau.

 

Dom Helder Camara

Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Vaticano II

San Paolo, Cinisello Balsamo 2008, p. 135

 


Năm Linh Mục