Suy tư của Đức TGM Thư Ký Bộ Giáo Sĩ

 

(Vietcatholic.net 31 Mar 2010 09:48)

“Chúa Cha đã xức dầu cho Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.Chớ gì Đức Kitô bảo vệ con để con thánh hóa dân Kitô và dâng hy lễ lên Thiên Chúa”;”Con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con đang làm, noi theo điều con cử hành và rập đời sông con theo khuôn mẫu mầu nhiệm Thánh Gía Chúa”

(Trích sách nghi thức phong chức Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế)

Vatican, ngày 27 tháng 3 năm 2010

Anh em thân mến trong chức linh mục,

Trong những ngày Vượt Qua này, chúng ta sẽ sống mầu nhiệm cứu chuộc của chúng ta, thực hiện bằng việc làm và nói ra những lời phát xuất từ con tim linh mục đích thực của chúng ta. Thứ Sáu Tuần thánh, chúng ta sẽ sống khiêm tốn bằng hành động phủ phục trước bàn thờ, nhắc lại việc chúng ta trong làm ngày chịu chức linh mục, bằng cách này, trong suốt Tam Nhật Thánh, chúng ta có dịp may để đón nhận nhừng ân ban được canh tân bằng ân sủng, đang khi cầu xin sự quan phòng của Chúa để có khả năng đón nhận kết quả dồi dào cho bản thân và cho phần rỗi của thế giới.

Công thức xức dầu thánh nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta đã được bao bọc bởi sức mạnh của Chúa Kitô, với quyền năng (potestas) ấy, Chúa Cha đã thánh hiến Con duy nhất củaNgài trong Chúa thánh Thần, và chính quyền năng ấy cũng được ban cho chúng ta để chúng ta thánh hóa dân của Ngài và dâng Hy Lễ Thánh Thể. Bất cứ việc gì nghịch với quyền năng bí tích được lãnh do chức thánh đều là bất hợp pháp và nguy hiểm. Thánh hóa dân Chúa và cử hành Thánh Thể đều vì phần rỗi chúng ta và mưu ích cho Hội Thánh. Khi nhắc nhớ về sự thiếu cân đối tuyệt đối giữa sự cao cả của mầu nhiệm vàsự bé nhỏ của con người, nghi thức truyền chức muốn nhắc nhở chúng ta”Hãy biết việc anh đang làm” Dù không khi nào chúng ta có thể đánh gía đầy đủ Mầu Nhiệm Cao Cả được đặt để vào tay chúng ta nhưng chúng ta vẫn được kêu gọi không ngừng phấn đấu nên trọn lành để sống “Mầu nhiệm được đặt vào hai tay chúng ta”hầu bắt chước Chúa Kitô”

Một sự mới mẻ hàng ngày khác thường và trong sáng của Chức Linh Mục là: Mầu Nhiệm được đặt để trong bàn tay chúng ta! Thiên chúa của thơì gian và lịch sử, ngài làm cho mọi cái hiện hưũ, chúng ta từ Ngài mà phát xuất và sẽ trở về với Ngài là tác gỉa của sự sống, Ngài làm cho một số tạo vật tham dự vào sức mạnh cứu chuộc, khi tin tưởng nơi Ngài, giống như con chiên phó mình bị sát tế. Chớ chi sự trao nộp này đừng khi nào nên một trò phản bội! Ước gì Ngaì đánh thức lương tâm con người luôn tuân theo thiên ý màmỗi người chúng ta đều là đối tượng. Và xin Ngài luôn hướng dẫn chúng ta, đặc biệt khi bị thử thách, biết lặp đi lặp lại hai tiếng”Xin Vâng”; “Xin Vâng”trong ý thúc giới hạn của mình, nhưng không bị kìm chế bởi những giới hạn đó, “Xin Vâng” thoát khỏi những tự ti mặc cảm,”Xin Vâng” ý thức về lịch sử của mình nhưng không hề sợ đối mặt với nó; “Xin Vâng” bắt đấu từ câu nói của Đức Trinh Nữ Maria trong nhà Nagiaret đã vang dội khắp các thế kỷ, được hiện thưc nơi các thánh và nơi các kitô hữu hôm nay.

Linh mục cảnh giác với việc họ làm, sống giống Chúa Kitô thì sẽ thắng thế gian. Đây là mộtsự chiến thắng, một bằng chứng đích thực của Chúa Kitô Phục Sinh.

+ MAURO PIACENZA

Tổng Gíám Mục HiệuTòa Vittoriana

Thư ký

Lm Jos. Đinh Huy Hưởng chuyển ý

 


Năm Linh Mục