LỜI NGUYỆN CỦA LINH MỤC

NHÂN DỊP KẾT THÚC NĂM LINH MỤC 11/6/2010 – 11/6/2010

 

       Lạy Chúa Giêsu,

       Con cảm tạ Chúa đã thương dành riêng cả một năm hồng phúc cho các  

       Linh mục.

              

       Là Linh mục con là Chúa Giêsu khác ( Alter Christus )

Con phải sống , phải suy nghĩ, tâm tư và hành động như Chúa trong đời sống thường ngày.

 

      Là Linh mục con được Chúa trao phó sứ mạng làm nhân chứng cho Chúa chết và phục sinh. Con ý thức vai trò chứng nhân của con và con phải sống sao để bộ mặt đầy yêu thương của Chúa nổi bật trong đời sống của con.

 

     Là Linh mục con được phân phát các Bí tích thánh, con luôn cầu nguyện để con càng ngày càng trở nên trung tín với các mầu nhiệm thánh Chúa giao cho con.

 

     Là Linh mục con được sống với giáo dân, làm việc với giáo dân, con cầu nguyện xin Chúa giúp con luôn có con mắt như Chúa, cái nhìn như Chúa và đối xử như Chúa.

 

     Là Linh mục con gắn bó với Thánh Tâm Chúa Giêsu, con luôn cầu nguyện để trái  tim Chúa là nơi ẩn náu, là nơi nương tựa vững chắc cho cuộc sống Linh mục của con.

 

     Là Linh mục con phải sống hiệp nhất, yêu thương, hòa bình để mãi mãi Chúa là nguồn suối mát và tình yêu của con.

 

     Là Linh mục con phải tế lễ hằng ngày, con tái diễn cuộc hy tế xưa của Chúa trên thập giá, con luôn nài xin Chúa biến đổi con người của con để thánh lễ con dâng chính là Chúa dâng và con bớt bất xứng với ơn cao cả Chúa thương ban cho con.

 

     Là Linh mục con phải làm gương cho giáo dân, con ý thức thân phận mỏng giòn, yếu đuối của mình, con luôn phải biến đổi, phải nên thánh, con mới đem lại nhiều lợi ích cho giáo dân.

 

     Là Linh mục con không làm theo ý con nhưng con xin được luôn làm theo ý Chúa. Con xác tín sâu xa lời Chúa :” Lạy Cha nếu có thể thì xin cất chén đắng này khỏi con nhưng đừng theo ý của con mà là theo ý của Cha “.

 

    Là Linh mục con luôn phải trở về, Năm Thánh Linh Mục là cơ hội, là dịp thuận tiện để con mau mắn trở về với Chúa. Con ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi của con. Xin cho con trở nên Linh mục như lòng Chúa mong ước.

 

    Lạy Chúa Giêsu Linh Mục thượng phẩm, cuộc đời Linh mục của con là một cuộc hành trình đức tin, một cuộc hải hành đi mãi đi hoài, một cuộc hành trình luôn phải có ơn Chúa trợ giúp, luôn phải có Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để đạt được Chúa hơn là những mối lợi mau qua của trần gian :” Tôi coi mọi sự là rác rến so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô “.

 

     Lạy Chúa Giêsu Linh mục đời đời, con cảm tạ Chúa, cám ơn Đức Mẹ và cám ơn Hội Thánh qua Đức Thánh Cha Bênêditô XVI đã thiết lập Năm Thánh Linh mục để con và các Linh mục kín múc từ trái tim Chúa tình yêu vô biên, tình yêu cứu độ, tình yêu tự hiến :” Không có tình yêu nào cao vời bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).

 

     Xin cho con và các Linh mục luôn biết hoán cải, luôn biết đổi mới cuộc đời để sứ vụ Linh mục là sự sống của Chúa đích thực chứ Linh mục không phải là một dịch vụ hay là một nghề, một công chức.

 

    Xin cho con và các Linh mục biết cám tạ, biết tri ân Thiên Chúa là Cha vì Năm Thánh Linh mục tuy đã chấm dứt nhưng ơn huệ và những hồng ân của Chúa mãi mãi tồn tại trong cuộc đời chứng nhân của các Linh mục. Chúng con cảm nghiệm sâu xa lời của Thánh Phaolô : “ Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi “.

 

    Lạy Chúa Giêsu Thượng Tế vĩnh cửu, xin cho con và các Linh mục của Chúa luôn giữ gìn ơn gọi thánh thiện của chức tư tế . Xin Chúa là linh mục đời đời gia tăng lòng tin cho chúng con bớt bất xứng với tác vụ thánh Linh mục mà Chúa đã thương tuyển chọn và trao ban cho chúng con.

    Lạy Chúa Giêsu Linh mục đời đời, chúng con không biết nói gì hơn là “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng “ ( Tv 88 ).

 

  Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

 


Năm Linh Mục