Những Nhận Định Sai lầm về Thánh Vịnh Đáp Ca

 

Kính thưa quý vị,

       Từ nhiều năm nay, bài Thánh vịnh Đáp ca nơi phần Phụng vụ Lời Chúa trong Thánh lễ đã không được tôn trọng đúng mức. Người ta đã đua nhau tự tiện sửa chữa, thay đổi văn từ các câu Xướng trong bài Thánh Vịnh để cho vừa với khuôn khổ một ca khúc do mỗi người sáng tác riêng, bất chấp những khuyến dạy của Giáo hội.

      Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích vẫn thường nhắc nhở, nhưng tình hình xem ra chưa có gì thay đổi. Riêng chúng tôi, tuy chỉ là người giáo dân thường, (thấp cổ bé miệng), cũng xin mạo muội nêu lên những nhận xét thực tế về sự việc, (chứ không phải về con người), gửi dến quý vị duyệt lãm. (attached file).

     Chúng tôi chỉ có một ước muốn đơn giản là xin quý vị dùng khả năng và uy tín riêng để giúp cho việc phụng vụ được tốt đẹp hơn.

    Xin thành thật cám ơn quý vị.

  Nguyện xin Chúa ban nhiều hồng ân cho quý vị trong Năm Mới.

          Santa Ana ngày 3-2-2011

     

            Khổng Vĩnh Thành

Những Nhận Định Sai lầm về Thánh Vịnh Đáp Ca - (.pdf)