SẮC LỆNH CỦA BỘ PHỤNG TỰ VỀ VIỆC XƯỚNG TÊN THÁNH GIUSE TRONG KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II, III, IV

(xuanbichvietnam.net) Tháng Sáu 20th, 2013.

LNĐ. Ngày 19.06.2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho công bố một Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã được Đức hồng y Bộ trưởng Antonius Cañizares Llovera và Đức Tổng giám mục Thư ký Arturus Roche ký vào ngày lễ Thánh Giuse Thợ 01-05-2013. Sắc lệnh quyết định đưa tên Thánh Giuse vào các Kinh nguyện Thánh Thể II, III và IV, sau tên của Đức Trinh Nữ Maria. Xin giới thiệu toàn văn Sắc lệnh :

Được đặt đứng đầu Gia đình của Chúa, thánh Giuse thành Nazareth đã quảng đại thực hiện sứ mạng được lãnh nhận từ ân sủng trong nhiệm cục cứu độ khi thay thế cha của Chúa Giêsu. Khi hoàn toàn gắn bó với mầu nhiệm cứu độ của nhân loại, vốn đang ở bước khởi đầu của nó, ngài đã trở nên gương mẫu của sự khiêm nhường quảng đại mà đức tin Kitô giáo ca ngợi ở mức cao cả nhất, và chứng nhân của những nhân đức thông thường, nhân bản và đơn sơ, vốn cần thiết để con người trở nên những môn đệ đức hạnh và đích thực của Chúa Kitô. Chính khi vận dụng chính những nhân đức này mà người công chính này, – người đã yêu thương săn sóc Mẹ Thiên Chúa và đã vui tươi tận tâm hiến dâng cho việc giáo dục Chúa Giêsu Kitô –, đã trở nên người gìn giữ những kho tàng quý giá nhất của Thiên Chúa Cha, và người nâng đỡ Thân Thể mầu nhiệm, tức là Giáo Hội. Ngài là đấng mà dân Thiên Chúa đã không ngừng tôn kính qua bao thế kỷ.

Trong Giáo Hội Công Giáo, một cách liên tục, các tín hữu đã luôn biểu lộ một sự sùng kính lớn lao đối với thánh Giuse, kính nhớ cách trọng thể và liên lỉ vị Hôn Phu rất trong sạch của Mẹ Thiên Chúa và là Quan Thầy trên trời của toàn thể Giáo Hội, đến độ, trong suốt Công đồng Vatican II, Chân Phước Gioan XXIII đã quyết định thêm tên của ngài vào Lễ Quy Rôma rất đáng kính. Luôn quan tâm đến sự hiệp thông các thánh, vốn đồng hành với chúng ta trong suốt dòng thời gian như là những lữ khách trong thế giới này để dẫn đưa chúng ta đến Chúa Kitô và kết hiệp chúng ta với Ngài, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã sẵn lòng đón nhận và phê chuẩn những lời khấn nguyện rất đạo đức, được viết ra, đến từ nhiều nơi, một quyết định đã được Đức Thánh Cha Phanxicô xác nhận gần đây.

Như thế, chiếu theo những gì được nói trên đây, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích, dựa vào các năng quyền được Đức Thánh Cha Phanxicô ban cho, muốn quyết định rằng danh xưng thánh Giuse, Hôn Phu của Đức Trinh Nữ Maria, từ nay được thêm vào các Kinh Nguyện Thánh Thể II, III và IV của Sách Lễ Rôma ấn mẫu lần thứ ba, sau danh xưng của Đức Trinh Nữ Maria như sau: trong Kinh Nguyện Thánh Thể II: “ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis” (tạm dịch: “Cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ  Thiên Chúa, thánh cả Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ, các  thánh Tông đồ”); trong Kinh Nguyện Thánh Thể III: “cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis” (tạm dịch: “cùng với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ, các thánh Tông đồ”); trong Kinh Nguyện Thánh Thể IV: “cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis” (tạm dịch: “cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh cả Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ, các Tông đồ”).

Đối với các bản văn được viết bằng tiếng Latinh, chúng ta phải sử dụng từ bây giờ những bản văn được đề cập trên đây và từ nay thuộc về ấn bản mẫu. Trong tương lai, Bộ sẽ bổ sung cho các bản dịch trong các ngôn ngữ tây phương hiện đại phổ biến nhất; những bản dịch sẽ được viết bằng các ngôn ngữ khác sẽ phải được chuẩn bị, theo các chuẩn mực của giáo luật, bởi các Hội Đồng Giám Mục, rồi được Tòa  Thánh phê chuẩn, tức là bởi Bộ này.

Tất cả những gì trái ngược với Sắc lệnh này đều không có hiệu lực.

Ban hành tại Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích, ngày 1.5.2013, kính nhớ thánh Giuse thợ.

Hồng y Antonius Cañizares Llovera

Tổng Trưởng

 + Arthur Roche

Tổng Giám Mục Thư Ký

Tý Linh chuyển ngữ

 


Phung Vu