Tháng 3, 2016

Con đường sự thật và sự sống

 

SUY NIỆM :

Anh chị em thân mến,

Tiên tri Isaia 600 năm trước Đức Kitô đã mạnh mẽ loan báo “Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan.” Và Tin Mừng đã chỉ cho thấy lời loan báo đã thành hiện thực trong mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Đấng đã nói “Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống”.

Con đường sự thật và sự sống ấy đã được Thiên Chúa mở ra từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày 13 mỗi tháng tại nơi đây, nơi có Tượng Thánh Mẫu La Vang quý giá, để cùng với anh chị em, từng bước chúng ta khám phá con đường dẫn đến sự thật và sự sống này.

1.   Isaia nói con dường được mở trong hoang địa

Hoang địa trong truyền thống Kinh Thánh là nơi con người được gặp gỡ Thiên Chúa trong thân tình. Đã có hoang địa Sinai nơi Thiên Chúa 40 năm trường dẫn dắt Dân Israel, cũng đã có hoang địa núi Horeb nơi Thiên Chúa cho Elia gặp Người trong làn gió hiu hiu,nhưng cung lòng Đức Trinh Nữ mới chính là HOANG ĐỊA mà Thiên Chúa chọn để ở giữa loài người cho đến muôn đời khi sai Con Một làm người trong lòng dạ Mẹ.

Thực ra nhờ hồng ân Thiên Chúa cung lòng Mẹ ngay từ lúc ấu thơ đã thuộc về Thiên Chúa, và Mẹ luôn đi vào thẳm sâu tâm hồn mình để cầu nguyện và đàm đạo với Thiên Chúa. Tuy sống giữa trần gian, nhưng lòng Mẹ như một sa mạc không một bóng dáng trần tục. Nói theo thánh Phaolô thế gian đã chết trong lòng Mẹ.

Và như sứ thần Gabriel nói Thiên Chúa đã dùng quyền năng của Chúa Thánh Thần để mở ra con đường trong lòng dạ Mẹ “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà”. Chúa Thánh Thần đã thánh hiến cung lòng Mẹ ngay từ khi bắt đầu tượng thai trong lòng mẹ mình, để Mẹ được tuyên xưng là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Nhìn vào Đức Maria điều đầu tiên chúng ta thấy là con đường đích thật mà Isaia loan báo Thiên Chúa chỉ mở ra trong HOANG ĐỊA nơi con người tách ra khỏi ô tạp thế gian để đi vào sự đàm đạo thường xuyên với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện với sự nâng đỡ của Thánh Thần.

2.   Con đường đó là chính Đức Kitô do quyền năng Chúa Thánh Thần. Để bất kể là ai khi cùng buớc đi trên con đường này sẽ trở thành một con người mới. Điều này trước hết đã nên chứng thực nơi Mẹ Maria : dù chỉ là phận nữ tỳ, nghèo hèn tại Nazareth, nhưng đã trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ nhân loại. Chúng ta cũng có thể thấy trong câu chuyện của Tin Mừng về người nữ ngoại tình. Một con người đang đối diện với đám đông hung hổ kết án, đã trở nên Người được Con Thiên Chúa yêu thương và chở che, để rồi hoán cải và tách khỏi bóng đêm tội lỗi. Vì thế thánh Phaolô mới có thể nói “Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô, Chúa tôi” thậm chí “để thông phần vào sự đau khổ của Người và trở nên giống Người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại”. Về điều này chắc chắn không ai có thể sánh với Mẹ Maria, Đấng đã thông phần đau khổ với Chúa Giêsu từ hang đá Belem, trốn sang Ai Cập, và kiên vững dưới chân Thánh Giá của Con Một mình. Tất cả đều phát xuất từ Đức Tin. Đúng như thánh Phaolô nói “được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô”. Đức Tin ngay từ đầu được Mẹ phát biểu “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi”. Đức Tin khiến Mẹ đã nói các đầy tớ ở Cana “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”. Và hôm nay Mẹ cũng chỉ muốn nói với mỗi người chúng ta “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

 

 

Lm. Giuse


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung