LỄ 13.04.2016

Mẹ Maria, Hạt Giống Nước Thiên Chúa

Anh chị em rất thân mến,

Ngày 13 mỗi tháng có một ý nghĩa rất đặc biệt đối với người giáo dân Việt Nam vì chúng ta muốn kính nhớ ngày Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima (13.5.1917) để giúp nhân loại những phương thế tránh những tai hoạ chiến tranh tàn khốc, chúng ta cũng muốn tỏ bày sự trung thành thi hành những mệnh lệnh ấy để xin Mẹ thương bầu cử và che chở chúng ta hôm nay. Đó là lý do chúng ta họp mặt nhau nơi đây.

Bài sách Công Vụ các Tông Đồ tăng thêm lòng trông cậy khi tường thuật rằng vì các ông biết đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria mà Chúa Thánh Thần đã ngự xuống làm cho các ông trở thành các chứng nhân can trường của Tin Mừng. Chúng ta hy vọng và cậy trông khi đến bên Mẹ để cùng Mẹ cầu nguyện cũng sẽ đón nhận được sức mạnh cho cuộc sống còn nhiều khổ đau.

Nhưng chúng ta cần hiểu Mẹ là ai khi cầu nguyện chúng ta mới có thể đồng tâm với Người.

Thánh sử Luca bằng vài nét mở đầu bài Tin Mừng giúp chúng ta biết Mẹ:

1.   Trước hết Ngài cho chúng ta thấy tuy cùng một sứ thần Gabriel đươc sai đi truyền tin, nhưng có sự khác biệt quan trọng giữa việc truyền tin cho Giacaria và cho Đức Maria. Giacaria và cả Êlisabeth đều có một lý lịch nói được là thế giá, vì đều thuộc dòng tộc tư tế, và ông thi hành sứ vụ đặc biệt nơi Đền Thờ Giêrusalem, trong nơi mà chỉ có vị thượng tế được vào, và chính lúc ông thi hành sứ vụ trang trọng ấy. Thật huy hoàng và trang trọng biết bao. Trong khi Maria chỉ là một thiếu nữ nói được là vô danh, vì tên Maria, tên của hầu hết con gái Israel, chỉ có nghĩa là Bà thôi; làng quê của Người là Nazareth cũng không có tên trong Cựu Ước và cả trong sách sử của các sử gia do thái, và người ta thường coi khinh khi nhắc đến, nó lại nằm trong xứ Galilê, một vùng đa số là dân ngoại giáo; và nhà của Maria, nơi sứ thần bước vào chắc chắn chỉ là một ngôi nhà rất khiêm tốn và đơn sơ.

2.   Rồi, Luca không nói Maria là người công chính như khi nói về Giacaria và Êlisabeth, ông chỉ xác định Maria là thiếu nữ Sion. Nhưng như mọi con gái Sion Maria phải có được một nền giáo dục đạo đức đặt nền tảng trên việc học Kinh Thánh và lòng kính sợ Thiên Chúa, như chúng ta có thể thấy trong những thái độ ứng xử của Mẹ sau này trong việc tuân giữ mọi lề luật cho mình và cho cả Con của Người. Đó là con người luôn lắng nghe, suy niệm và thi hành mọi Lời Chúa. Như thế Mẹ thuộc nhóm người được gọi là người nghèo của Đức Chúa : sáng sáng mở đôi tai môn đệ để nghe, suy niệm và quý trọng sự khôn ngoan đạo đức hơn vàng bạc châu báu.

3.   Con người Maria và khung cảnh truyền tin cho Mẹ cho thấy hoạt động của Thiên Chúa nơi Mẹ mang tính nhưng không, nhắm tới nội tâm Mẹ và mời gọi Mẹ vượt mọi ranh giới : ranh giới của phụng tự, ranh giới gốc gác, và cả ranh giới tôn giáo. Mẹ trở thành dấu chứng của HẠT GIỐNG NƯỚC THIÊN CHÚA như chính Con của Người: KHIÊM TỐN và ẨN KÍN.

Anh chị em,

Vài nét thánh Luca vừa nói với chúng ta về Mẹ, đủ giúp chúng ta phải xem xét lại cách chúng ta đến với Mẹ : Chúa cũng đòi chúng ta quên đi con người của mình để gắn số phận mình với dân mới của Chúa nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để  cùng với Mẹ trở nên dấu chứng cho HẠT GIỐNG NƯỚC TRỜI, KHIÊM TỐN VÀ ÂM THẦM loan báo Tin Mừng tình thương và sự sống. Như lời kinh hướng về Mẹ La Vang dạy chúng ta :

Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.Cúi xin xuống phước hải hà,đoái thương con cái thiết tha van nài.Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,đại lượng bao dung,cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

 

Lm. Giuse


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung