LỄ NGÀY 13.06.2016

SUY NIỆM

Anh chị em rất than mến,

Chúng ta tiếp tục cùng nhau khám phá CON ĐƯỜNG MỚI Thiên Chúa đã mở ra nơi cung lòng Mẹ Maria để chúng ta đến với Người, CON ĐƯỜNG MANG TÊN GIÊSU. Con đường thực chất là GIAO ƯỚC của Thiên Chúa với Dân Người.

Giao Ước ngay từ đầu đã được Thiên Chúa ghi khắc trong 2 bia đá và đươc đựng trong Hòm Bia được chính Thiên Chúa thiết kế và truyền cho Môsê thực hiện. Hòm Bia là biểu tượng sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Dân Người. Và từ đó Hòm Bia luôn đồng hành với Dân Chúa trên đường vào hứa địa. Bài đọc một cho thấy Vua Đavid đã muốn long trọng xác định vương quốc, dân tộc và vương quyền tất cả đều đặt nền tảng trên GIAO ƯỚC của Thiên Chúa trong việc cung nghinh HÒM BIA “vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa.” Tất cả lịch sử Dân Chúa là lịch sử tuỳ thuộc hoàn toàn vào sự trung tín hay thất trung với Giao Ước mà được hưng thịnh hay suy vong.

Trải qua lịch sử, dân luôn thất trung, chỉ có một số ít luôn trung thành, họ làm thành nhóm người mà Kinh Thánh gọi là người nghèo của Gia Vê, hay là số sót luôn đặt niềm hy vọng của mình trong sự đợi trông Đângs Cứu Thế. Vào thời Đức Maria họ quy tụ trong nhóm Essênien. Theo truyền thống thì Đức Maria thuộc nhóm người nghèo này.

Tuy nhiên Đức Maria vượt lên trên mọi người ở chỗ không những đặt tất cả niềm hy vọng của mình nơi Đấng Cứu Độ sẽ đến, mà Người còn đi tới tột đỉnh khi  quyết định toàn thân Mẹ chỉ thuộc về Thiên Chúa ngay từ lúc còn ấu thơ, như truyền thống cho thấy khi mừng lễ Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ 21.11.

Qua thắc mắc của Mẹ với sứ thần ngày truyền tin “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”, chính là bằng cách nào để Mẹ giữ được GIAO ƯỚC toàn thân thuộc về Chúa và không sẻ chia cho một tạo vật. Đức khiết trinh của Mẹ là GIAO ƯỚC TÌNH YÊU với Thiên Chúa, đã làm cho GIAO ƯỚC trong Hòm Bia thành thịt và máu mình, chắc chắn đó mới là điều Thiên Chúa chờ đợi nơi con người khi Ngài dấn thân can dự vào lịch sử Dân Thiên Chúa. Cũng vì thế Giáo Hội kêu cầu Mẹ “Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy”.

Thiên Chúa vốn đã bao bọc Mẹ bằng mọi ân sủng Người, kể cả ân sủng Khiết Trinh, đã cho Mẹ cưu mang Con của Người, là Giao Ước Mới, bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, mà không cần đến người nam.

Mẹ trở thành hình ảnh và khuôn mẫu cho Hội Thánh trong việc sinh ra con cái trong giếng nước Rửa Tội, và nói được luôn phải tái sinh họ trong Bí Tích Giải Tội, cũng do quyền năng Thánh Thần. Nhưng Giáo Hội và những ait ham dự vào thiên chức mẫu tử thiêng liêng này cũng phải làm cho Giao Ước trỏ thành thịt và máu mình. Chắc chắn rằng với than phận tội lỗi, Giáo Hội và mỗi người chúng ta phải luôn sống sứ điệp Mẹ đã truyền ban ngay từ lần hiện ra lần đầu tại Fatima và không ngừng được Mẹ nhắc lại trong mọi cuộc hiển linh của Mẹ “Hãy ăn năn đền tội”. Muốn thế cần tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ như là động lực và máng chuyển hồng ân để có thể trung tín với GIAO ƯỚC mà Thiên Chúa đã trao ban.

Một lần nữa cho thấy mọi tôn sung, yêu mến Mẹ đều phải đưa chúng ta đến với Đức Giê su là GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU của Thiên Chúa.

 

 Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung