MUC LUC
           THƯ GIÃN  • Thư Tình Của Thánh Giuse Gởi Đức Maria - (An Mai Đỗ, O.Cist.)

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ðây là một truyện dài của tác giả Giu-se, ông cảm hứng từ Kinh Thánh pha lẫn một chút hư cấu thời hiện đại để viết tác phẩm này. Ông gửi cho chúng tôi theo nhiều kỳ, chúng tôi sẽ lần lượt gửi tới độc giả. Xin chân thành cám ơn tác giả Giu-se.