Trách nhiệm thuộc về ai ?

 

Một người giàu sa đọa thấy mình qua đời. Khi bị kết án về đời sống buông thả, bất lương, ông tự biện hộ trước Thượng Đế.

 

-         Thưa Thượng Đế, chính tại tiền bạc làm cho con hỏng, xin kết tội chúng, những kẻ xấu xa làm hại bao người.

 

Thượng Đế liền cho gọi những tờ giấy bạc tới, chúng kêu oan .

 

-         Oan quá Thượng Đế ơi, chính ông ta dùng chúng con để cờ bạc, mua rượu bia, thuốc phiện, thuê người làm bao việc xấuChúng con chỉcông cụ thôi.

 

-         Không đúng, thưa Ngài. Tiền bạc đã hoặc, biến con thànhlệ.

 

-         Ông nói sai. Ông ấy chínhchủ nhân, còn chúng con mớiđám đầy tớ.

 

Lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Thượng Đế thấy vậy mỉm cười nói :

 

-         Hai bên đều lỹ lẽ. Cả hai đều sống gần nhau nên đổ lỗi cho nhau, vậy Ta sẽ tách hai bên ra để biết sự thật.

 

Nói xong, Người tách hai bên ra cho họ sống xa nhau.

 

Kết cuộc, khi sống một mình, tiền vẫntiền : không được xử dụng nên giá trị chẳng hại ai. Còn  người giàu sa đoạ kia không còn tiền để sống tha, anh trở thành người tốt biết mình phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, không còn đổ lỗi cho bạc tiền hoặc cho bất cứ ai.

 

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I