Công của ai ?

 

Trên một chiếc bàn sắp đóng xong, những chiếc đinh và búa tranh luận với nhau. Chú đinh đầu đàn hãnh diện :

-          Nhờ anh em bọn tôi mà chiếc bàn này được nối kết giữa thân với chân, thật xinh đẹp, chắc chắn.

 

Búa trề môi :

-          Nhờ chúng mày à ? Không có tao thì làm sao các chú ghim vào gỗ được cơ chứ ?

 

-          Bác nói quá ! Chúng tôi mà không bén nhọn thì làm sao bác ấn chúng tôi vào được ?

 

-          Thế chúng mày tự đâm sâu vào được đấy à ?

 

-          Chúng tôi có công…

 

-          Công đầu là của tao…

 

Chúng cãi nhau ỏm tỏi, chẳng ai nhường ai. Người thợ mộc đứng bên thấy thế, ông lẳng lặng cầm búa lên, đóng nốt những chiếc đinh còn lại để hoàn tất công việc, chiếc bàn hình thành.

 

Có tài năng, sức mạnh, ưu điểm, ý chí…nhiều khi chưa đủ. Nhiều khi thành công còn cần đến nhân tố thứ ba : sức tác động bên ngoài của người khác nữa.

 

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I