Lẽ phải

 

một quốc gia nọ, một chính khách rất lựa theo chiều. Khi Phe Hữu mạnh, ông theo, rồi được làm tỉnh trưởng. Tới khi phe Tả mạnh, ông quay ngoắt 180 độ, được làm bộ trưởng bộ hội. Rồi Đảng Xanh mạnh, ông đổi đảng, lên tới chức thủ tướng. Suốt đời chạy theo lợi lộc đám đông nịnh hót .

Ngược lại, người em của ông chỉmột quận trưởng, cả đời không quan tâm đến chính trị, cũng chẳng dối trên gạt dưới, một lòng lo lắng cho dân.

Rồi cả hai ngã bệnh qua đời, đám tang người em thì dân chúng đi dự đông đảo, khóc thương, tiếc nuôi. Còn đám tang ông anh thì thưa thớt, chỉ   ít người vai vế chức quyền. Thậm chí cả những người cùng sát cánh với ông trước, cũng không mặt, chả biết thực sự ông thuộc phe nào ?

Khi nhà báo hỏi một cụ già đi đám tang người em ngay thẳng : về do tại sao người ta lại  thương mến người em, chức tước thấp, lạimột quận nhỏ bé, ít người. Cụ già trả lời :

-         Muốn được yêu mến, kính trọng thực sự. Con người đừng đi theo đám đông, danh lợi hay địa vị. Hãy theo lẽ phải, theo lương tâm ngay chính của mình.

 

 

Bọt Biển

 

 

 


Truyện Ngắn - Tập I