ĐỊCH

 

Chú con tập chạy theo bố trống, dần dần chú mỗi ngày mỗi lớn, vỗ cánh bay, cho rằng bố mình bay giỏi nhất mai mốt mình sẽ bay vượt cả bố, trở thành loài vật bay cao nhất trên đời . Cho tới một ngày bố trống chỉ cho con mình thấy một chấm nhỏ tít trên trời cao. Chú con ngạc nhiên hỏi :

-         Cái thế hả bố , Sao bay giỏi hơn bố con mình vậy ?

-         ĐóĐại bàng, là vua của các loài chim đó con à .

-         Con đã lầm rồi, hoá ra con mình không phải địch thiên hạ.

-         Ừ ! Cuối cùng thì con đã hiểu ra bầu trời này thật rộng lớn, mình cao thì kẻ cao hơn. Khi nào nhận thức đúng, khi đó mình sẽ không còn ảo tưởng nữa, con à  .

 

 

Bọt Biển

 


Truyện Ngắn - Tập I