Đẩy cửa

Có một cô gái trẻ chán ngán công việc của hãng cô đang làm, cứ nuối tiếc thời gian đã từng  làm ở những hãng cũ rồi than thân trách phận, tinh thần suy sụp. Cô đến kể lể mọi việc với bà ngoại cô rất tin tưởng và yêu mến. Bà trìu mến hỏi cô :

-          Khi con nghĩ về quá khứ, con có trở lại đó được không ? Con chờ đợi điều gì  đó vậy ?

-          Ồ không, ngoại ơi ! con trở lại không được nữa rồi, có chờ đợi chuyện cũ cũng uổng công thôi .

-          Ừ ! Người ta không sống với những chờ đợi cũ của mình, nhưng với những khởi hành mới trong cuộc đời, nơi có hi vọng và niềm vui trong cuộc sống đang chờ chúng ta đấy

Rồi chỉ cánh cửa nhà, bà cụ nói thêm :

-          Cháu xem, cánh cửa này cũng như tương lai, nó chỉ mờ ra cho những ai biết đẩy mạnh thôi cháu à . Hãy cố lên.

 

 

Bọt Biển