Cần giữ rễ  sâu

Hoa mẫu đơn cho mình thuộc loài vương giả, là vua các loài hoa, nên khinh thường các cây cối khác trong vườn ; Lại đòi khoe mình khi mùa đông sắp đến.  Ai ngờ gặp bão tuyết, cố phơi mình khoe sắc, còn đòi thay đất cắt rễ để giữ dáng, làm hoa xác tiêu điều .

Hoa mẫu đơn buồn rầu hỏi cỏ cây trong vườn để biết do. Đám cỏ dại đầy kinh nghiệm, từng sống lâu qua bốn mùa, đã nhẹ nhàng giải thích :

-                 Chị hãy xem các cây cổ thụ trong vườn, sẵn sàng khép mình cùng hoàn cảnh, theo mùa thay chứ không thay đất thay rễ như chị. Sinh vật cần gốc rễ sâu mới bền, thay đổi thích nghi mới mong tồn tại dài lâu.

 

Bọt Biển