Sống không thẹn

-                Thưa ông chủ, nhiều hợp đồng của hãng đã bị huỷ bỏ.

-                Không sao, chúng ta sẽ kiếm thêm những hợp đồng khác .

-                Còn những hàng sản xuất đã sụt giảm số lượng, nhiều công nhân đã bị bệnh covid.

-                Hãy mau thuê thêm thợ, nhưng đừng quên săn sóc những người bệnh, bảo họ nghỉ ngơi cho tốt trả đủ lương cho họ .

-                Rồi về….những sản phẩm hại khi xuất cảng.

-                Anh hãy đền nhanh chóng cho khách hàng xin lỗi họ giùm tôi.

-                Thưa ông chủ, bao chuyện trục trặc, bất lợi. Sao ông vẫn bình tĩnh thanh thản như vậy ?

-                Anh bạn ơi, hãy sẵn sàng chấp nhận những chuyện xấu xảy ra, đóbước đầu tiên vượt mọi trở ngại. Trên đời nhiều việc không theo ý mình, nhưng hãy hành động không thẹn với lòng mình. như vậy chúng ta mới được vui vẻ, bình an .

 

Bọt Biển


Truyện Ngắn - Tập I