Tìm vàng

Nghe đồn thị trấn « Hoàng  Kim » mỏ vàng,  nhiều người hăm hở đi tìm, nhưng lại không biết thị trấn đóđâu. Dần dần, những kẻ lười nhác nhất bỏ cuộc : « Thật vất vả quá,, tìm làm cho khổ thân » . Rồi tới những kẻ hồ nghi : « Làm nơi đó, tìm làm chi cho mất công », họ rút lui.. sau cùngđến những kẻ tính toán :  « Chắc đã nhiều vàng, khi đi làm việc khác lợi hơn đấy », họ cũng đổi hướng . Họ không biết, không muốn   cũng chẳng đi tìm đường kiếm vàng nữa.

Duy một vài người kiên nhẫn, cuối cùng cũng tìm được thị trấn đó, họ siêng năng tìm mỏ vàng, đào xới trở nên giàu . Khi các phóng viên tới phỏng vấn, một người nói : 

-                Lúc đầu chúng tôi thật không biết đường, nhưng luôn hỏi lên đường ;  rồi cũng kiếm ra, nhiều khi : đường đimiệng.

Một người khác nói thêm :

-                thể lúc đầu chúng tôi không thấy đường mình phải đi, nhưng điều quan trọngtrong tim phải biết nơi mình đến, từ đó sự kiên trì hăng hái lên đường.

 

 

Bọt Biển

 

 

 


Truyện Ngắn - Tập I