LƯU BÚT ĐẦU XUÂN

Lưu bút khai hoa viết chữ tài

Tân niên vạn hạnh toả cành mai

Nam nhi tự tại đời tao nhã

Nữ giới an nhiên cảnh cát đài

Đất mẹ vơi đi cơn khổ ải

Quê cha thoát khỏi nạn thiên tai

Phong lưu cốt cách dòng con Lạc

Chào đón xuân hồng bách thượng khai

Ngu Lang

 


Truyện Ngắn - Tập I