Xuân Này Con Không Về

 Chiều cuối năm, có một chàng thanh niên gầy gò đến tiệm cắt tóc ngồi vào ghế và bảo:

- Cắt cho tôi kiểu tóc “Xuân này con không về”.

- Kiểu gì lạ vậy?

- Là cạo trọc chứ gì! Đánh bài bị cạo hết tiền rồi, lấy đâu mà về với mẹ...

 

Bọt Biển sưu tầm

 


Truyện Ngắn - Tập I