Cầu Xin...


Tâm quỳ trước bàn thờ cầu xin thật lớn:  
- Cầu xin Chúa giúp con để đến sinh nhật này con sẽ được tặng một cuốn băng game.

- Sao con cầu xin to thế, cứ nói nhỏ một Chúa cũng nghe thấy . - Mẹ nói.

Tâm liền trả lời:
- Con biết rồi, nhưng con lo là ở phòng bên, bố không nghe được mẹ ạ !

 

Bọt Biển sưu tầm

 

 


Truyện Ngắn - Tập I