Thông Thạo Thánh Kinh

 Một viên cảnh sát quay đèn, dừng xe của một cha xứ lại đã chạy quá tốc độ. Vừa quay kiếng xe xuống cha vừa nói một câu Kinh thánh với giọng khẩn cầu:

-              « Phúc cho ai lòng thương xót, họ sẽ được xót thương » (Mt 5:7).   

Sau một hồi lâu ghi ghi chép chép, viên cảnh sát quay lại vừa trao cho cha xứ tờ giấy phạt vừa nhẹ nhàng nói:

-              "Hãy đi từ nay đừng phạm tội nữa" (Gn 8:11c)

 

Bọt Biển sưu tầm

 


Truyện Ngắn - Tập I