Đêm Cuối

Để tạo dựng  người nữ, Chúa đã làm cho ông Adong ngủ , rồi rút một xương sườn của ông và tạo nên Evà. Nhưng trước khi ông ngủ say, Chúa nói với ông :

-          Adong, con hãy ngủ ngon, vì đây là giấc ngủ yên lành cuối cùng của con . Sau này không được vậy nữa đâu !!!...

 

Bọt Biển sưu tầm

 


Truyện Ngắn - Tập I