Nhảy Dù

Trên máy bay có chở tổng thống Mỹ, Nhà bác học, Đức Giáo Hoàng và một anh Việt Nam, đang bay qua Đại Tây Dương thì máy bay bị trục trặc. Viên phi công chạy ra nói:

-                Phải nhảy dù thôi, máy bay hỏng nặng quá không sửa được!

Rồi lấy một cái dù phóng xuống ngay. Lúc đó kiểm tra lại mới biết hiện chỉ còn 3 cái dù. Tổng thống Mỹ nói:

-                Tôi là người quan trọng nhất nên tôi phải sống!

Rồi lấy một cái dù nhảy ra ngoài. Nhà bác học cũng nói:

-                Tôi là người thông minh nhất tôi cũng cần sống!

Rồi quơ vội cái dù nhảy ra ngoài. Lúc này Đức Giáo Hoàng nói:

-                Cha sống đã lâu rồi, con còn trẻ, nên con hãy lấy dù nhảy ra ngoài đi. Xin Chúa ban bình an cho con.

Anh Việt Nam trả lời:

-                Không cần nhảy đâu cha ơi ! Thằng thông minh nhất thế giới vừa ôm cái mùng con đưa và nhảy ra ngoài rồi !  - ?????

-                 

Bọt Biển sưu tầm

 

 


Truyện Ngắn - Tập I