ÁO CHÙNG THÂM VÀ MÁY GIẶT

 

Chị "máy giăėt" tội nghiệp anh "áo chùng thâm" :

- Tôi thật không hiểu chủ nhân của anh vất vả với dân làm gì ?

Ông cứ ngồi toà, giảng đạo, thăm kẻ liệt.

Rồi đâu vẫn hoàn đấy .

Dân vẫn tội lỗi, dơ bẩn,

ngay cả anh cũng bị lem luốc vì họ .

 

Áo chùng thâm trả lời :

- Nhưng rồi chị sẽ làm cho tôi sạch chứ ?

Và chị có vinh dự về công dụng của mình,

có hãnh diện với người chế tạo ra chị không ?

 

- Dĩ nhiên rồi, chúng tôi sẽ phục vụ anh

dù biết rằng anh sẽ trở lại đây trong dơ bẩn,

chúng tôi đủ kiên nhẫn cho tới ngày anh rách nát

hay biến tan khỏi cõi đời này,

trừ khi anh không cần đến chúng tôi nữa .

 

Áo chùng thâm gật đầu :

Chị giống như vị linh mục, chủ nhân của tôi

và người kỹ sư chế tạo ra chị

cũng có thể tạm sánh với Thiên Chúa .

Chị nghĩ rằng các Ngài kém kiên nhẫn hơn chị sao ?

Ở đâu còn sự dơ bẩn, ở đấy vẫn cần người tẩy sạch

để cho đời đẹp hơn trong tình thương.

Chị thương tôi và chị chỉ ngồi đợi,

còn các Ngài thương những người tội lỗi dơ bẩn và đã đi tìm . 

Tấm lòng của các Ngài , chắc chị đãthấy .?

 

 

Hồng Ðức

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà