CÔ ÐƠN

 

 

Trong một giấc mơ, có một cuộc chuyện trò

giữa nhà điêu khắc thời phục Hưng Michel Ange

và bức tượng  Môâisê .

 

Tượng nói với ông rằng :

- "Ngươi khắc ta thật đẹp?

lại thêm 1 câu đầy ý nghĩa dưới chân

"Ta là 1 người uy quyền, nhưng lại là kẻ cô đơn "

ta thấy ngươi cũng giống ta,

lúc làm việc cứ lủi thủi một mình

và thật cô đơn trong cuộc sống,

chỉ khác là ngươi không có uy quyền ".

 

Michel Ange trả lời :

- "Ngài dạy đúng lắm,

đó cũng là sự khác biệt

giữa thời Cựu Ước và thời Phục Hưng,

vì nếu tôi có quyền hành,

một đám người giàu sang quý tộc sẽ bám theo,

lúc đó chắc tôi sẽ không còn cô đơn nữa ".

 

Hồng Ðức

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà