Ðổi lấy hết vàng trên thế gian

 

Một chàng thanh niên than phiền với một người bạn già về Thượng Ðế :

Thượng Ðế ban cho người khác mọi sự giầu sang. Còn tôi không được Ngài cho một thứ gì. Làm sao tôi có thể bước vào đời với bàn tay trắng ?

Ông già trả lời :

Cậu có nghèo đúng như cậu nói không ? Thượng Ðế đã không ban cho cậu tuổi trẻ và sức khoẻ chăng ?

Tôi không chối điều đó và hãnh diện với sức mạnh và tuổi trẻ của tôi.

Ông già nắm lấy tay phải của chàng thanh niên và nói :

Cậu có để tay phải của cậu bị chặt vì một ngàn đồng không ? 

Chắc chắn là không rồi !

Hay là cánh tay trái vậy ! 

Không đời nào ! 

Thế cậu có đồng ý trở thành mù mắt vì mười ngàn đồng không ?

Xin Thượng Ðế phù hộ tôi ! Cả vàng trên thế giới cũng không quí bằng đôi mắt của tôi !

Vậy thì cậu than phiền cái gì ? Cậu không thấy là Thượng Ðế đã ban cho cậu một kho tàng lớn lao đó không ? 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà