Một cái nhìn khác

 

 

Của cải, giầu sang, phú quí

Ðã làm con tim của người đàn ông thành chai đá.

Nhưng rồi một ngày kia, ông cảm thấy bất hạnh.

Ông đi gặp một vị hiền triết,

Hy vọng tìm lại được niềm vui và sự thanh thản đã mất.

 

Vị hiền triết nói với ông :

Này ông bạn thân, hãy nhìn ra ngoài cửa sổ

Và nói ta nghe những gì ông thấy.

Tôi thấy những người đàn ông, đàn bà và trẻ con

Ði qua đi lại bận rộn với công việc của họ.

 

Vị hiền triết đưa cho ông một cái gương nhỏ :

Bây giờ ông nhìn vào tấm gương này và nói tôi những gì ông thấy.

Tôi chỉ thấy chính tôi! Người đàn ông trả lời.

Dĩ nhiên ông không còn thấy người khác nữa.

Mặc dù khung cửa và tấm gương này

được tạo nên bằng cùng một chất liệu là kính.

Sau tấm gương người ta phủ một lớp bạc

Còn kính cửa người ta để trong suốt như thế.

 

Vị hiền triết nói tiếp :

Ông cũng giống như tấm kính này,

Khi nghèo ông còn thấy người khác

Và còn có cảm tình với họ.

Phủ bằng một lớp bạc, ông chỉ còn nhìn thấy chính ông.

Cạo lớp bạc phủ trên người ông đi

Và ông có thể nhìn ra tha nhân lại.

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà