Hào Khí

 

 

Vào thời kỳ Trung Cổ bên Nhật

Một đoàn quân nổi loạn tấn công và xâm chiếm một thành phố

Người dân giữ lòng trung thành với quan trấn thủ

Tất cả dân cư trong thành phố đều chạy trốn

Ngay cả những vị sư tu hành trong chùa

Ngoại trừ một vị hiền sư cao tuổi

Một cách lạnh lùng, ông đứng trước cửa chùa

Ðể đón tiếp vị tướng chỉ huy quân nổi loạn

 

Vị tướng rất bực mình vì thái độ của nhà sư

Ông cầm chuôi kiếm và hét lên :

Ông có biết là ông đang đứng trước người

Có thể  cắt cổ ông mà không cần chớp mắt không ?

Nhà hiền sư bình thản trả lời :

Ngài có biết là ngài đang đứng trước người

Có thể  bị cắt cổ  mà không cần chớp mắt không ?

Vị tướng lặng người không nói gì một hồi

Rồi ông cúi chào nhà sư và rút lui khỏi chùa


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà