ƯU TIÊN

 

 

Theo truyền thuyết , Thiên chúa đã gửi một thiên thần

đến nhà vị tôn sư với lời truyền đạt :

-          Hãy xin Ta cho ngươi sống thêm một  triệu năm ,

Ta sẽ nhận lời, hay ngay cả một trăm triệu năm …

ngươi cần bao nhiêu năm vậy ? 

Vị tôn sư trả lời không do dự :

     -   Thưa Ngài, tám mươi năm .

Các môn đệ kinh ngạc :

-          Nhưng thưa Thầy ,Thầy có thể sống một triêu năm ,

hãy nghĩ đến vô số thế hệ sẽ được nhờ vào sự khôn

ngoan của Thầy .

-          Nếu ta sống một triệu năm , người ta sẽ quan tâm

kéo dài tuổi cuả họ hơn là vun trồng sự khôn ngoan .

 

  

 Thông Reo  sưu tầm và chuyển dịch

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà