Nước Trời

 

 

Thấy người môn đệ bị ám ảnh bởi cuộc sống sau khi

chết , Vị Tôn Sư lưu ý anh ta :" Tại sao con lại phung

phí  khoảng  khắc hiện tại  để nghĩ tới một thế giới

khác? "

- Nhưng thưa Thầy,có thể không nghĩ tới được không?

- Ðược .

- Làm thế nào ạ ?

- Khi sống ở Nước Trời, ở đây và ngay bây giờ .

- Và Nước Trời ở đâu ạ ?

- Ở đây và ngay bây giờ .

 

                        

                          Thông reo sưu tầm và chuyển dịch

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà