KHIÊM TỐN

 

 

Một người khách đến gặp Vị Tôn Sư, ông được xem là

người đi tìm chân lý. Ngài nói với ông :

 

- Nếu anh đi tìm chân lý, anh phải có một đức tính cốt

  yếu , nó hơn hẳn mọi đức tính khác .

 

- Tôi biết , đó là một đam mê không cưỡng lại được

  đối với chân lý .

 

- Không , nó là ý chí chấp nhận trong mọi lúc , rằng

  anh có thể lầm .

 

 

 

                          Thông Reo sưu tầm và chuyển dịch .


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà