ÁNH SÁNG TRONG TA

 

 

Vị Tôn Sư đang trong cơn hấp hối. Ngài đã hôn mê từ nhiều

tuần lễ. Một ngày nọ , đột nhiên ngài mở mắt, thấy môn đệ

yêu dấu đang ở bên cạnh. Ngài dịu dàng nói với anh :

- Con sẽ không bao giờ rời bỏ Thầy chứ ?

  Không ! Thưa Thầy, điều này không thể có .

- Tại sao vậy ?

- BởI vì Thầy là ánh sáng đời con .

Vị Tôn sư thở dài :

- Phải chăng ta đã làm con lóa mắt, để con luôn từ chối

  nhìn ánh sáng trong con .

 

 

Thông Reo sưu tầm và chuyển dịch


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà