LUI VỀ

 

 

- Làm thế nào con có thể giúp đỡ thế giới này , Thưa Thầy ?

Vị Tôn Sư trả lời :

- Khi con hiểu được nó .

- Làm thế nào con có thể hiểu được nó ?

- Khi con quay lưng lại với nó .

- Vậy thì con làm thế nào để cứu nhân loại được ?

- Khi con hiểu được chính mình. 

 

 

Thông Reo sưu tầm và chuyển dịch


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà