Kho Tàng Ðích Thực

 

 

Bồ Ðề Ðạt Ma (1) sinh quãng năm 500 tây lịch

Là con thứ ba của vị vua một vùng Ấn Ðộ

Mới tám tuổi, cậu đã có một tâm linh sâu sắc  

Một hôm, sư phụ cậu, một nhà sư được kính nể

Ðược vua tặng một viên ngọc rất có giá trị

 

Nhà sư hỏi ba cậu hoàng tử :

Các con có biết điều gì có giá trị hơn viên ngọc này không ?

Cậu hoàng tử thứ nhất trả lời :

Thưa chính là sư phụ ạ

Bởi vì thầy được tặng viên ngọc quý nhất trên đời 

Cậu hoàng tử thứ hai tiếp thêm :

Chúng con tìm cả đời mình cũng chẳng ra một kho tàng như vậy

 

Bồ Ðề Ðạt Ma, lúc đó mới tám tuổi, trả lời : 

Viên ngọc này quả là viên ngọc quý giá  

Nhưng đó chỉ là kho tàng của trần gian này

Sự khôn ngoan cũng có giá trị rất lớn

Hiểu được giá trị của viên ngọc quí

Sự khác biệt giữa một viên ngọc và một viên đá tầm thường

Là một loại khôn ngoan xã hội

Nhưng sự khôn ngoan đích thực là tự hiểu chính mình

 

 

Thông Reo sưu tầm và chuyển dịch

 

 

 

( 1 ) Bodhidharma, người sáng lập ra phái Thiếu Lâm 

 

 

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà