Sợ Ðủ Thứ

 

 

Một hôm

Một chú chuột đến than phiền với Thượng Ðế :

Xin Ngài hãy biến tôi thành con mèo

Thượng Ðế bèn biến chú chuột ra mèo

 

Mấy hôm sau, chú mèo trở lại thưa :

Ôi tôi sợ con hổ quá 

Xin Ngài hãy biến tôi thành người thợ săn

Thượng Ðế bèn biến chú mèo ra người thợ săn

 

Nhưng chẳng bao lâu người thợ săn thấy buồn chán

Và muốn trở thành một người đàn bà

Thượng Ðế biến ông thành người đàn bà

 

Nhưng người đàn bà lại sợ con chuột nhỏ

Thượng Ðế mới mỉm cười nói :

Hãy trở thành một con chuột nhỏ

Và ngươi sẽ biết sống mà không sợ hãi…

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

12-05-2003

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà