KHAI MỞ

 

 

 

Một đôi vợ chồng lo lắng đến kể cho Vị Tôn Sư rằng :

Con của họ đã bỏ những truyền thống tôn giáo của

gia đình và tự xưng là người : « tự do tư tưởng »  .

 

Vị Tôn Sư nói với họ :

- Các ngươi đừng lo lắng .  Nếu cậu trẻ này tự suy nghĩ ,

  ngọn gió lớn chắc chắn sẽ tới vực cậu dậy và mang cậu

  tới nơi phải tới .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

02-06-2003 

 

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà