BIỂU HIỆN

 

 

 

Có một người miệt mài nghiên cứu về Tôn Giáo , đến hỏi

ý kiến Vị Tôn sư :

 - Thưa Thầy, làm thế nào mà người ta có thể tìm thấy

   Thiên Chúa ?

Vị Tôn sư trả lời :

 - Họ có thể tìm thấy Thiên Chúa khi giặt trắng lòng mình

   nhờ sự suy gẫm trong thinh lặng , chứ không phải vấy

   mực đầy tờ giấy với những diễn từ Tôn Giáo dài dòng.

Và khi quay lại với những môn đệ uyên bác của mình .

Vị Tôn sư hài hước nói thêm :

 - Cũng không phải là lao mình vào những cuộc trò chuyện

  cao siêu bất tận 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

09-06-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà