PHÉP LẠ

 

 

 

Một người vượt biển cả và các vùng đất để kiểm chứng

vinh quang kỳ diệu của Vị Tôn Sư là có hay không .

 

Ông ta hỏi một môn đệ của Ngài :

 - Thầy của ông đã làm những phép lạ gì ?

 -  Này ông , có phép lạ và thật có phép lạ . Trong xứ

    sở của ông , người ta nói có phép lạ khi Thiên Chúa

    hoàn tất ý định của người nào đó . Nơi xứ sở chúng

    tôi , người ta nói có phép lạ khi ai đó hoàn thành ý

    định của Ngài .

 

 

 

THÔNG REO sưu tầm

16-06-2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà