Ðầu và đuôi

 

 

Ðầu và đuôi một con rắn hay cãi nhau

Cái đuôi nói :

 - Tao luôn đứng sau và mày luôn đứng trước ,

   Tao luôn luôn phải đi theo mày 

Cuối cùng cái đuôi cuốn tròn vào một thân cây

Và không muốn đi theo nữa…

Cái đầu nhìn thấy một con nhái và muốn chộp

ngay ,  nhưng một mình nó không thể làm gì .

Cái đầu đồng ý để cái đuôi đi trước

Nhưng cái đuôi không có mắt

Nên nó rơi xuống hố sâu

Và cái đầu cũng rơi xuống theo .

 

 

 

Thông Reo sưu tầm


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà