Dưới chân cầu, không kẻ ăn cắp

 

 

 

Một gia đình ăn xin sống dưới một chân cầu

Ông chồng, bà vợ và đứa con trai .

Một hôm, sau một ngày đi ăn xin

Bà vợ về nói với chồng :

 - Hôm nay tôi không xin được đồng nào !

   Lúc này có nhiều trộm cướp

   Thiên hạ sợ và không muốn cho tôi tiền  .

Nghe thế, đứa con trai mới nói :

 - Bố ơi ! chúng ta thật may mắn

   Chẳng có kẻ trộm cướp nào vào nhà mình .

Ông bố trả lời :

 - Con nói đúng !

   Con phải cám ơn sự nghèo khó

   Ðó là công lao của bố mẹ

    Không ai lại xuống dưới chân cầu này  .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

07-07-2003

 

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà