Sáng Suốt

 

 

 

Những môn đệ của Vị tôn sư lao mình vào cuộc tranh luận

cuồng nhiệt về những lý do tạo sự đau khổ cho con người .

 

Người này nói là do sự ích kỷ , kẻ khác cho là do những ảo

tưởng . Kẻ khác nữa , lại cho là do sự không thể phân biệt

được « hiện thực » và « bất hiện thực ».

 

Khi họ hỏi Ngài nghĩ sao , thì Vị tôn sư trả lời :

 - « Nếu con người đau khổ, là vì họ không thể ngồi yên tĩnh

   một mình . »

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

14-07-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà