Giàu Có

 

 

Một nhà kinh doanh hỏi Vị tôn sư :

 

- Đời sống thiêng liêng có thể giúp một người trần tục như tôi

  ra sao ?

 

Vị tôn sư trả lời :

 

 - Nó sẽ làm cho ông có nhiều hơn .

 

 - Nhiều hơn thế nào ạ ?

 

 - Khi dạy ông biết mong muốn ít hơn .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

21-07-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà