Thành Kiến

 

 

Vị tôn sư nói

 - Không gì tự nó tốt hay xấu, chính tư tưởng làm cho sự việc

   nên tốt hay xấu .

 

Khi người ta xin ngài giải thích, ngài nhấn mạnh :

 - Với niềm vui lớn lao , một người đã giữ chay  cả bảy ngày

   trong một tuần . Một người hàng xóm của anh ta chết vì đói

   khi theo cùng một phương thức .

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

28-07-2003

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà