NHẠY CẢM

 

 

 - Làm thế nào để cảm nhận sự hài hòa của mình với

    sự sáng tạo .

Vị Tôn sư trả lời :

 - Khi lắng nghe

- Và tôi phải lắng nghe thế nào ?

- Hãy có một đôi tai sẵn sàng chú ý mọi điều

   mà tạo vật nói . Khi anh nghe thấy lời nói của mình,

   anh hãy ngừng lắng nghe .

 

 

 

Thông Reo sưu tầm  

04-08-2003

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà