Tình bạn

 

 - Làm sao con có thể yêu mến được người bên cạnh con ?

 - Hãy ngưng ghét bỏ chính mình.

 

Người môn đệ suy nghĩ thật lâu và thật nghiêm chỉnh về những

lời của Vị tôn sư . Một ngày nọ, anh lại nói với Ngài :

 - Con yêu mến mình quá độ, con thật ích kỷ và luôn quy về

   mình. Làm thế nào con có thể loại bỏ những khuyết điểm này

   nơi con ?

 

 - Hãy dễ thương với chính mình. Rồi "cái tôi " của con sẽ hạnh

   phúc và nó sẽ để con tự do yêu mến người bên cạnh .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

11-08-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà