Hãy để rơi "cái tôi "

 

 

Người môn đệ nói :

 - Con ở đây để phục vụ Thầy .

 

Vị tôn sư trả lời :

 - Hãy để rơi "cái tôi " của con, rồi sự phục vụ sẽ tự động

   theo sau .

 

 

Anh có thể tạo nhiều công đức khi tặng của cải cho những

người nghèo , có thể chịu thiêu đốt thân thể, dầu vậy, vẫn

không có tình yêu nào trong đó .  Hãy giữ của cải  của anh

và hãy để rơi "cái tôi ". Đừng thiêu đốt thân thể, hãy thiêu

đốt bản ngã của mình. Tình yêu sẽ tự động theo sau .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

18-08-2003


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà