Cảnh Giác

 

 

 - Thưa Thầy , con có thể làm việc gì cho việc tu luyện

    bản thân ?

 - Không , như người ta không thể làm mặt trời mọc

   vào buổi sáng .

 - Vậy thì những bài tập thiêng liêng mà Ngài chỉ dẫn ,

   chúng dùng để làm gì ạ ?

 - Ðể ngăn cản con đừng ngủ khi mặt trời bắt đầu mọc .

 

 

 

Thông Reo sưu tầm

21.08..2003

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà