Tại Sao Người Tốt Lành Phải Chết ?

 

 

Một nhà giảng thuyết đến thăm một xứ đạo cổ kính ,và ông

vừa nhấm nháp cà phê , vừa trả lời câu hỏi của một bà lão :

 - Tại sao Chúa lại gửi những cơn dịch đến với chúng con ? 

 

Nhà giảng thuyết trả lời :

 - Ồ! Đôi khi có những người trở nên độc ác và phải loại bỏ họ.

   Chính vì vậy mà Chúa cho phép có những cơn dịch như thế .

 

Bà cụ bắt bẻ :

 - Vậy thì tại sao nhiều người tốt cũng bị loại bỏ cùng lúc với 

   những người xấu ?

 

Nhà giảng thuyết giải thích :

 - Những người tốt được gọi để làm chứng . Thiên Chúa muốn

  có một cuộc kiện tụng công bằng cho mỗi linh hồn .

 

 

 

 

Thông Reo sưu tầm


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn
Trở Về Trang Nhà