Sự Thiện

 

Một sinh viên chán nản tâm sự với giáo sư của mình

-                Thầy ơi, con chán học rồi. Con chẳng muốn thi cử, tìm việc làm, hay hoạt động, dấn thân vào xã hội nữa

-                Tại sao vậy con ?

-                Con thấy chả cần đọc sách để biết thiện ác nữa, nhìn  ngoài đời bao điều ác, bao cái bất công đã xảy ra, thật đáng thất vọng .

Vị giáo sư nhìn học trò của mình, hiền từ nói :

-                Con người ai cũng có thể trở nên thiện hoặc ác. Ít nhất là : khi con biết cái ác là xấu, thì lòng con đã hướng thiện, là kẻ tốt nhất với chính mình. Chỉ còn thiếu hành động ! Nhưng con biết : xây một thành phố không chỉ xong trong 1 ngày, không chỉ cần có một người. Hãy kiên nhẫn trong hi vọng. Rồi sự thiện sẽ đến với xã hội khi nó đã được nẩy mầm nơi lòng con .

 

 

Bọt Biển

 

 

 

 


Truyện Ngắn - Tập I